Display profesional Panasonic, TH-75SQ1W, 75 inch, UHD

Seria SQ1 este ideal? pentru utilizare în magazine ?i s?li de ?edin?e ?i ca semnalizare public?. Seriile SQ1 Panasonic LCD 4K UHD utilizeaz? o calitate a imaginii 4K pentru a reda imagini complexe. Seria SQ1 are „func?ia de gestionare a culorii cu 12 axe” pentru reproducerea fidel? a culorilor în mod ideal a con?inutului de semnalizare digital? ?i compatibilitatea „HDR” pentru a exprima o gam? larg? de luminozitate de la întuneric la luminos. Echipat cu noul standard de slot pentru specifica?ii Intel® SDM, Seria SQ1 poate fi combinat? cu o plac? de interfa?? pentru o interoperabilitate simpl?, dar larg? a sistemului.   Calitate uimitoare Panasonic 4K pân? la cele mai mici detalii! Cu aproximativ 8.290.000 pixeli, sau de aproximativ patru ori mai mult decât pixelii unui afi?aj Full-HD, imaginile sunt extrem de detaliate. Acest ecran dinamic, mare, arhiveaz? imagini realiste, nuan?ate fin. Afi?ajul 4K este o alegere excelent? pentru s?lile de întâlnire în care imaginile sunt adesea vizualizate de aproape ?i creeaz? o ambian?? impresionant? în aplica?iile comerciale.  Afi?are u?oar?, imagini optimizate pentru con?inutul afi?at * De?i se folose?te termenul „DICOM”, acest produs nu este echipament medical. Nu utiliza?i imaginile afi?ate în scopuri medicale, cum ar fi examinarea sau diagnosticarea. Suport? emularea HDR ?i BT.2020 Seria SQ1 accept? HDR (High Dynamic Range) (PQ ?i HLG). Reproducerea imaginilor este uimitoare, de la negru adânc la culori luminoase str?lucitoare. În plus, au modul de emulare pentru BT.2020. Aceasta permite afi?area unei emula?ii pentru a sus?ine gama larg? de culori a standardului ITU-R BT.2020. Arhiva de gestionare a culorii pe 12 axe Temperatura culorii, nuan?a ?i parametrii de luminozitate ai imaginilor individuale pot fi ajustate pentru ro?u, verde ?i albastru, precum ?i culorile lor complementare, cyan, magenta ?i galben. Acest lucru men?ine nuan?ele intermediare ale culorilor extrem de fine vibrante ?i realiste. Fiabilitate ridicat? care permite func?ionarea continu? 24/7 Seria SQ1 este capabil? s? func?ioneze constant, 24/7. Ofer? o utilizare fiabil? în spa?iile publice unde se adun? mul?i oameni, cum ar fi g?rile, aeroporturile ?i centrele comerciale, precum ?i instalarea în s?lile de monitorizare si supraveghere. De asemenea, este echipat cu o varietate de terminale de intrare / ie?ire pentru aplica?ii versatile. În plus, modelele de 65 inci, 55 inci ?i 49 inci pot fi instalate cu o înclinare de pân? la 45 de grade pentru utilizare într-o varietate de situa?ii de montare. * În caz de timp îndelungat, se recomand? afi?area imaginii în mi?care. Dac? afi?a?i o imagine static? pentru o perioad? îndelungat?, p?strarea imaginii ar putea r?mâne pe ecran. Cu toate acestea, p?strarea imaginii poate disp?rea treptat prin afi?area imaginilor în mi?care Un design elegant ?i sub?ire accentueaz? imaginea redata Rama îngust? ofer? imagini cu impact mai mare, îmbun?t??ind calitatea imaginii 4K. F?r? a fi distras de cadru, privitorul se scufund? în imaginea atr?g?toare. Un design sub?ire axat pe siguran?? Func?ia DIGITAL LINK permite instalarea simpl? ?i cu costuri reduse Bazat pe tehnologia HDBaseT ™, DIGITAL LINK accept? transmiterea comenzilor video, audio ?i de comand? printr-un singur cablu STP CAT5e sau superior pentru distan?e de 150 m (492 ft) pentru video Full HD ?i 50 m (164 ft) pentru video 4K * . Un comutator DIGITAL LINK sau o interfa?? digital? op?ional? simplific? instalarea în spa?ii mari, reducând în acela?i timp costurile ?i îmbun?t??ind fiabilitatea. * ET-YFB200G / YFB100G nu este compatibil cu semnalele 4K. Transmisie de 150 m (492 ft) disponibil? numai cu comutator DIGITAL LINK ET-YFB200G pentru semnale de pân? la 1080 / 60p în modul Long Reach.   Afi?ajul are un player media USB compatibil 4K încorporat Prin simpla introducere a unui stick de memorie USB pe care a fost salvat con?inutul, redarea începe automat. Deoarece este compatibil 4K, ofer? cu u?urin?? semnalizare digital? 4K f?r? a fi nevoie s? folosi?i un PC sau un set-top box. Con?inutul poate fi redat consecutiv . De asemenea, con?inutul poate fi schimbat prin LAN sau pot fi utilizate mai multe afi?aje. Imagine static?: JPG, JPEG, JPE, BMP Imagine in miscare: AVI, MKV, WMV, ASF, MP4, MOV, FLV, TS, MTS Unele fi?iere nu pot fi redate chiar dac? sunt în formatul acceptat. În ceea ce prive?te restric?iile, consulta?i manualul de utilizare. Suport? standardul slotului de specifica?ii Intel® SDM de genera?ie urm?toare Seria SQ1 este echipat? cu noul standard de slot pentru specifica?ii Intel® SDM care accept? semnalele 4K. Combinat cu placa de interfa??, pute?i utiliza cu u?urin?? un computer încorporat ?i pute?i ad?uga diverse interfe?e. Conexiune in lan? 4K Daisy Prin conectarea terminalelor de intrare / ie?ire DisplayPort într-un lan? , imaginile 4K pot fi afi?ate simultan. * Ie?irea DisplayPort este acceptat? de intrarea HDMI / DVI-D / SLOT / DisplayPort. DVI-D nu accept? semnale 4K Semnalizarea dinamic? este posibil? cu zoomul portret Împ?r?i?i con?inutul din sursele de imagine ?i m?ri?i afi?ajul în orientare portret. Nu este nevoie s? utiliza?i un dispozitiv special, cum ar fi un procesor, în timp ce crea?i con?inut din diferite imagini.  Plasarea a trei modele TH-65SQ1 pe vertical? creeaz? un afi?aj echivalent cu 112 inci. Aceasta permite semnalizarea foarte vizibil?. * Calitatea imaginii poate fi degradat? atunci când imaginea este m?rit?. * Aceste func?ii la modelele de 98/86-inch sunt compatibile cu versiunea principal? a software-ului 3.0000 sau mai recent?. Informatii publice: Tabelele de timp, orarele de zbor ?i alte informa?ii în text mic sunt afi?ate clar. Utilizarea componentelor durabile permite func?ionarea continu?, 24 de ore. Spa?ii de întâlnire: Imaginile cu ecran mare, foarte detaliate, sunt ideale pentru aplica?ii de simulare. CAD ?i alte ilustra?ii precise pot fi împ?rt??ite multor oameni. S?li de conferin?e: Difuzoarele încorporate permit utilizarea eficient? a spa?iului de perete. Expresiile faciale ale oamenilor sunt, de asemenea, v?zute clar în videoconferin?e. Magazine de marc?: Texturile ?i finisajele produsului sunt reproduse fidel în imagini detaliate pentru o imagine de înalt? calitate. Sta?ii de radiodifuziune ?i studiouri: Imaginile frumoase 4K cu ecran mare ofer? imagini clare. Galerii de art? ?i muzee: Contururile ?i materialele obiectelor expuse sunt frumos exprimate în imagini 4K. Ideal pentru utilizare în galerii de art? ?i evenimente muzeale. Capacitate ecran multiplu, f?r? procesor necesar În plus fa?? de ecranele multiple 4K, Seria SQ1 poate afi?a 2 ecrane, cum ar fi PinP ?i PbyP. Acest lucru este ideal pentru verificarea detaliilor în diferite aplica?ii, cum ar fi videoconferin?ele, semnalizarea digital? ?i monitorizarea supravegherii. Construc?ia pe mai multe ecrane este acceptat? ?i pentru afi?ajele cu ecran mare (pân? la maximum 10 x 10 afi?aje). • Afi?ajul cu intr?ri multiple nu poate fi afi?at cu o combina?ie DVI-D ?i SLOT. • Afi?ajul cu mai multe intr?ri nu accept? semnalul între?esut. Func?ia de clonare economise?te for?a de munc? atunci când configura?i mai multe dispozitive Când instala?i mai multe afi?aje, func?ia Clonare v? permite s? utiliza?i o memorie USB (sau o re?ea LAN) pentru a copia set?rile unui afi?aj p?rinte pe alte unit??i, scurtând astfel mult timpul de configurare. * Func?ia de clonare func?ioneaz? numai pentru afi?aje cu aceea?i serie ?i dimensiunea ecranului. * [Data ?i ora], [Set?rile re?elei], [Set?rile LAN] ?i ID-ul afi?ajului nu pot fi copiate. * Dac? este dificil s? introduce?i o memorie USB din cauza condi?iilor de instalare, utiliza?i un cablu prelungitor disponibil în comer?. Software-ul pentru PC permite redarea ?i gestionarea con?inutului mai u?or ?i mai convenabil Seria SQ1 are o func?ie USB Media Player care permite redarea u?oar? a semnaliz?rii. Software-ul de gestionare a con?inutului este un software de aplica?ie pentru programarea red?rii semnaliz?rii digitale pe un computer. De asemenea, permite setarea ON / OFF a pozi?ionatorului. Reda?i automat con?inutul cu func?ia de programare Software-ul de gestionare a con?inutului pentru PC Versiunea 3.2 (gratuit) permite crearea u?oar? a listelor de redare cu suport media, inclusiv combina?ii de imagini statice ?i video. Pute?i configura program?ri pentru redarea ?i încheierea listei de redare media la date ?i ore predeterminate. Lista de redare convenabil? ?i sincronizarea program?rii Listele de redare ?i program?rile create cu software-ul de gestionare a con?inutului pot fi transferate pe afi?aje cu memorie USB sau prin LAN. Este acceptat? ?i redarea sincronizat? pe mai multe afi?aje. Set?ri re?ea de memorie USB Folosind un dispozitiv de memorie USB, setarea re?elei poate fi f?cut? pentru mai multe afi?aje. Adresele IP individuale pentru fiecare unitate sunt setate automat. Software de transfer de ecran În locuri precum s?lile de ?edin?e, s?lile de clas? ?i magazinele, unde afi?ajele sunt conectate prin re?ele LAN cu fir, ecranele computerului pot fi afi?ate simultan. Pute?i seta echipamentul s? fie afi?at prin simpla desemnare a adresei sale IP. Acest lucru este convenabil pentru streaming de imagini ?i „afi?aje de notificare” în ?coli ?i magazine. Software de monitorizare ?i control multiplu Compatibil cu software-ul de monitorizare ?i control multiplu pentru ad?ugarea de noi func?ii, cum ar fi c?utarea automat? a afi??rilor de h?r?i ?i a dispozitivelor înregistrate. Ecranele ?i echipamentele periferice de pe intranet pot fi controlate ?i starea lor poate fi monitorizat?. De asemenea, notificarea erorii ?i indicarea erorii pot fi detectate de o func?ie de monitorizare a indica?iei (contra cost) pentru o între?inere îmbun?t??it?. M?suri de siguran?? pentru reluare in situa?ii critice Dac? semnalele video ?i audio principale sunt întrerupte, sistemul trece imediat la semnale alternative. Dac? semnalele principale sunt restabilite, se afi?eaz? imaginea original?. Acest lucru îl face ideal pentru centrele de supraveghere. * Combina?iile utilizabile de semnale principale ?i de rezerv? sunt limitate. Alte functii: Func?ia de creare a cadrelor care suplimenteaz? imaginile (modele de 98/86/75-inch) Scenele în mi?care rapid? pot fi vizualizate ?i mai frumos. Prin simpla conectare a unui afi?aj ?i a unui computer cu un cablu video, se pot efectua o serie de opera?ii: semnalul poate fi detectat → puterea afi?ajului pornit? → intrarea comutat? → ?i puterea afi?ajului oprit?. Nu este nevoie s? ac?iona?i o telecomand? ?i s? nu uita?i s? opri?i alimentarea la sfâr?itul întâlnirii. Reglarea sunetului pentru sala de conferin?e Echipat cu un mod care faciliteaz? auzirea „vocilor umane” potrivite pentru s?lile de ?edin?e. Aplatiza?i caracteristicile frecven?ei extinzând func?ia de egalizare. Astfel se ob?ine o calitate a sunetului pentru vocile umane u?or de auzit. De asemenea, îmbun?t??e?te lipsa fluxului de sunet în tapi?eria de perete. Volumul este ajustat la un nivel u?or de auzit pentru schimbul confortabil de informa?ii. * Aceast? func?ie pentru modelele de 98/86-inch este compatibil? cu versiunea principal? a software-ului 4.0000 sau o versiune ulterioar?.  

SKU: 4424 Categorie: Etichete: ,

Descriere

Display profesional Panasonic, TH-75SQ1W, 75 inch, UHD

Seria SQ1 este ideal? pentru utilizare în magazine ?i s?li de ?edin?e ?i ca semnalizare public?. Seriile SQ1 Panasonic LCD 4K UHD utilizeaz? o calitate a imaginii 4K pentru a reda imagini complexe. Seria SQ1 are „func?ia de gestionare a culorii cu 12 axe” pentru reproducerea fidel? a culorilor în mod ideal a con?inutului de semnalizare digital? ?i compatibilitatea „HDR” pentru a exprima o gam? larg? de luminozitate de la întuneric la luminos. Echipat cu noul standard de slot pentru specifica?ii Intel® SDM, Seria SQ1 poate fi combinat? cu o plac? de interfa?? pentru o interoperabilitate simpl?, dar larg? a sistemului.   Calitate uimitoare Panasonic 4K pân? la cele mai mici detalii! Cu aproximativ 8.290.000 pixeli, sau de aproximativ patru ori mai mult decât pixelii unui afi?aj Full-HD, imaginile sunt extrem de detaliate. Acest ecran dinamic, mare, arhiveaz? imagini realiste, nuan?ate fin. Afi?ajul 4K este o alegere excelent? pentru s?lile de întâlnire în care imaginile sunt adesea vizualizate de aproape ?i creeaz? o ambian?? impresionant? în aplica?iile comerciale.  Afi?are u?oar?, imagini optimizate pentru con?inutul afi?at * De?i se folose?te termenul „DICOM”, acest produs nu este echipament medical. Nu utiliza?i imaginile afi?ate în scopuri medicale, cum ar fi examinarea sau diagnosticarea. Suport? emularea HDR ?i BT.2020 Seria SQ1 accept? HDR (High Dynamic Range) (PQ ?i HLG). Reproducerea imaginilor este uimitoare, de la negru adânc la culori luminoase str?lucitoare. În plus, au modul de emulare pentru BT.2020. Aceasta permite afi?area unei emula?ii pentru a sus?ine gama larg? de culori a standardului ITU-R BT.2020. Arhiva de gestionare a culorii pe 12 axe Temperatura culorii, nuan?a ?i parametrii de luminozitate ai imaginilor individuale pot fi ajustate pentru ro?u, verde ?i albastru, precum ?i culorile lor complementare, cyan, magenta ?i galben. Acest lucru men?ine nuan?ele intermediare ale culorilor extrem de fine vibrante ?i realiste. Fiabilitate ridicat? care permite func?ionarea continu? 24/7 Seria SQ1 este capabil? s? func?ioneze constant, 24/7. Ofer? o utilizare fiabil? în spa?iile publice unde se adun? mul?i oameni, cum ar fi g?rile, aeroporturile ?i centrele comerciale, precum ?i instalarea în s?lile de monitorizare si supraveghere. De asemenea, este echipat cu o varietate de terminale de intrare / ie?ire pentru aplica?ii versatile. În plus, modelele de 65 inci, 55 inci ?i 49 inci pot fi instalate cu o înclinare de pân? la 45 de grade pentru utilizare într-o varietate de situa?ii de montare. * În caz de timp îndelungat, se recomand? afi?area imaginii în mi?care. Dac? afi?a?i o imagine static? pentru o perioad? îndelungat?, p?strarea imaginii ar putea r?mâne pe ecran. Cu toate acestea, p?strarea imaginii poate disp?rea treptat prin afi?area imaginilor în mi?care Un design elegant ?i sub?ire accentueaz? imaginea redata Rama îngust? ofer? imagini cu impact mai mare, îmbun?t??ind calitatea imaginii 4K. F?r? a fi distras de cadru, privitorul se scufund? în imaginea atr?g?toare. Un design sub?ire axat pe siguran?? Func?ia DIGITAL LINK permite instalarea simpl? ?i cu costuri reduse Bazat pe tehnologia HDBaseT ™, DIGITAL LINK accept? transmiterea comenzilor video, audio ?i de comand? printr-un singur cablu STP CAT5e sau superior pentru distan?e de 150 m (492 ft) pentru video Full HD ?i 50 m (164 ft) pentru video 4K * . Un comutator DIGITAL LINK sau o interfa?? digital? op?ional? simplific? instalarea în spa?ii mari, reducând în acela?i timp costurile ?i îmbun?t??ind fiabilitatea. * ET-YFB200G / YFB100G nu este compatibil cu semnalele 4K. Transmisie de 150 m (492 ft) disponibil? numai cu comutator DIGITAL LINK ET-YFB200G pentru semnale de pân? la 1080 / 60p în modul Long Reach.   Afi?ajul are un player media USB compatibil 4K încorporat Prin simpla introducere a unui stick de memorie USB pe care a fost salvat con?inutul, redarea începe automat. Deoarece este compatibil 4K, ofer? cu u?urin?? semnalizare digital? 4K f?r? a fi nevoie s? folosi?i un PC sau un set-top box. Con?inutul poate fi redat consecutiv . De asemenea, con?inutul poate fi schimbat prin LAN sau pot fi utilizate mai multe afi?aje. Imagine static?: JPG, JPEG, JPE, BMP Imagine in miscare: AVI, MKV, WMV, ASF, MP4, MOV, FLV, TS, MTS Unele fi?iere nu pot fi redate chiar dac? sunt în formatul acceptat. În ceea ce prive?te restric?iile, consulta?i manualul de utilizare. Suport? standardul slotului de specifica?ii Intel® SDM de genera?ie urm?toare Seria SQ1 este echipat? cu noul standard de slot pentru specifica?ii Intel® SDM care accept? semnalele 4K. Combinat cu placa de interfa??, pute?i utiliza cu u?urin?? un computer încorporat ?i pute?i ad?uga diverse interfe?e. Conexiune in lan? 4K Daisy Prin conectarea terminalelor de intrare / ie?ire DisplayPort într-un lan? , imaginile 4K pot fi afi?ate simultan. * Ie?irea DisplayPort este acceptat? de intrarea HDMI / DVI-D / SLOT / DisplayPort. DVI-D nu accept? semnale 4K Semnalizarea dinamic? este posibil? cu zoomul portret Împ?r?i?i con?inutul din sursele de imagine ?i m?ri?i afi?ajul în orientare portret. Nu este nevoie s? utiliza?i un dispozitiv special, cum ar fi un procesor, în timp ce crea?i con?inut din diferite imagini.  Plasarea a trei modele TH-65SQ1 pe vertical? creeaz? un afi?aj echivalent cu 112 inci. Aceasta permite semnalizarea foarte vizibil?. * Calitatea imaginii poate fi degradat? atunci când imaginea este m?rit?. * Aceste func?ii la modelele de 98/86-inch sunt compatibile cu versiunea principal? a software-ului 3.0000 sau mai recent?. Informatii publice: Tabelele de timp, orarele de zbor ?i alte informa?ii în text mic sunt afi?ate clar. Utilizarea componentelor durabile permite func?ionarea continu?, 24 de ore. Spa?ii de întâlnire: Imaginile cu ecran mare, foarte detaliate, sunt ideale pentru aplica?ii de simulare. CAD ?i alte ilustra?ii precise pot fi împ?rt??ite multor oameni. S?li de conferin?e: Difuzoarele încorporate permit utilizarea eficient? a spa?iului de perete. Expresiile faciale ale oamenilor sunt, de asemenea, v?zute clar în videoconferin?e. Magazine de marc?: Texturile ?i finisajele produsului sunt reproduse fidel în imagini detaliate pentru o imagine de înalt? calitate. Sta?ii de radiodifuziune ?i studiouri: Imaginile frumoase 4K cu ecran mare ofer? imagini clare. Galerii de art? ?i muzee: Contururile ?i materialele obiectelor expuse sunt frumos exprimate în imagini 4K. Ideal pentru utilizare în galerii de art? ?i evenimente muzeale. Capacitate ecran multiplu, f?r? procesor necesar În plus fa?? de ecranele multiple 4K, Seria SQ1 poate afi?a 2 ecrane, cum ar fi PinP ?i PbyP. Acest lucru este ideal pentru verificarea detaliilor în diferite aplica?ii, cum ar fi videoconferin?ele, semnalizarea digital? ?i monitorizarea supravegherii. Construc?ia pe mai multe ecrane este acceptat? ?i pentru afi?ajele cu ecran mare (pân? la maximum 10 x 10 afi?aje). • Afi?ajul cu intr?ri multiple nu poate fi afi?at cu o combina?ie DVI-D ?i SLOT. • Afi?ajul cu mai multe intr?ri nu accept? semnalul între?esut. Func?ia de clonare economise?te for?a de munc? atunci când configura?i mai multe dispozitive Când instala?i mai multe afi?aje, func?ia Clonare v? permite s? utiliza?i o memorie USB (sau o re?ea LAN) pentru a copia set?rile unui afi?aj p?rinte pe alte unit??i, scurtând astfel mult timpul de configurare. * Func?ia de clonare func?ioneaz? numai pentru afi?aje cu aceea?i serie ?i dimensiunea ecranului. * [Data ?i ora], [Set?rile re?elei], [Set?rile LAN] ?i ID-ul afi?ajului nu pot fi copiate. * Dac? este dificil s? introduce?i o memorie USB din cauza condi?iilor de instalare, utiliza?i un cablu prelungitor disponibil în comer?. Software-ul pentru PC permite redarea ?i gestionarea con?inutului mai u?or ?i mai convenabil Seria SQ1 are o func?ie USB Media Player care permite redarea u?oar? a semnaliz?rii. Software-ul de gestionare a con?inutului este un software de aplica?ie pentru programarea red?rii semnaliz?rii digitale pe un computer. De asemenea, permite setarea ON / OFF a pozi?ionatorului. Reda?i automat con?inutul cu func?ia de programare Software-ul de gestionare a con?inutului pentru PC Versiunea 3.2 (gratuit) permite crearea u?oar? a listelor de redare cu suport media, inclusiv combina?ii de imagini statice ?i video. Pute?i configura program?ri pentru redarea ?i încheierea listei de redare media la date ?i ore predeterminate. Lista de redare convenabil? ?i sincronizarea program?rii Listele de redare ?i program?rile create cu software-ul de gestionare a con?inutului pot fi transferate pe afi?aje cu memorie USB sau prin LAN. Este acceptat? ?i redarea sincronizat? pe mai multe afi?aje. Set?ri re?ea de memorie USB Folosind un dispozitiv de memorie USB, setarea re?elei poate fi f?cut? pentru mai multe afi?aje. Adresele IP individuale pentru fiecare unitate sunt setate automat. Software de transfer de ecran În locuri precum s?lile de ?edin?e, s?lile de clas? ?i magazinele, unde afi?ajele sunt conectate prin re?ele LAN cu fir, ecranele computerului pot fi afi?ate simultan. Pute?i seta echipamentul s? fie afi?at prin simpla desemnare a adresei sale IP. Acest lucru este convenabil pentru streaming de imagini ?i „afi?aje de notificare” în ?coli ?i magazine. Software de monitorizare ?i control multiplu Compatibil cu software-ul de monitorizare ?i control multiplu pentru ad?ugarea de noi func?ii, cum ar fi c?utarea automat? a afi??rilor de h?r?i ?i a dispozitivelor înregistrate. Ecranele ?i echipamentele periferice de pe intranet pot fi controlate ?i starea lor poate fi monitorizat?. De asemenea, notificarea erorii ?i indicarea erorii pot fi detectate de o func?ie de monitorizare a indica?iei (contra cost) pentru o între?inere îmbun?t??it?. M?suri de siguran?? pentru reluare in situa?ii critice Dac? semnalele video ?i audio principale sunt întrerupte, sistemul trece imediat la semnale alternative. Dac? semnalele principale sunt restabilite, se afi?eaz? imaginea original?. Acest lucru îl face ideal pentru centrele de supraveghere. * Combina?iile utilizabile de semnale principale ?i de rezerv? sunt limitate. Alte functii: Func?ia de creare a cadrelor care suplimenteaz? imaginile (modele de 98/86/75-inch) Scenele în mi?care rapid? pot fi vizualizate ?i mai frumos. Prin simpla conectare a unui afi?aj ?i a unui computer cu un cablu video, se pot efectua o serie de opera?ii: semnalul poate fi detectat → puterea afi?ajului pornit? → intrarea comutat? → ?i puterea afi?ajului oprit?. Nu este nevoie s? ac?iona?i o telecomand? ?i s? nu uita?i s? opri?i alimentarea la sfâr?itul întâlnirii. Reglarea sunetului pentru sala de conferin?e Echipat cu un mod care faciliteaz? auzirea „vocilor umane” potrivite pentru s?lile de ?edin?e. Aplatiza?i caracteristicile frecven?ei extinzând func?ia de egalizare. Astfel se ob?ine o calitate a sunetului pentru vocile umane u?or de auzit. De asemenea, îmbun?t??e?te lipsa fluxului de sunet în tapi?eria de perete. Volumul este ajustat la un nivel u?or de auzit pentru schimbul confortabil de informa?ii. * Aceast? func?ie pentru modelele de 98/86-inch este compatibil? cu versiunea principal? a software-ului 4.0000 sau o versiune ulterioar?.  

Online Display profesional Panasonic, TH-75SQ1W, 75 inch, UHD pret bun.

Plata produse

Plata online cu cardul sau la destinație ramburs in funcție de produs.
Plata in RATE.

Livrare

Livrare prin curier

Livrarea produselor în România se face prin serviciul de curierat rapid.

Termenul pentru expedierea produselor aflate in stoc este de 24 – 48 ore.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur Display profesional Panasonic, TH-75SQ1W, 75 inch, UHD

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

tecomm.ro nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Informații suplimentare

Brand